ОГОЛОШЕННЯ

КОНКУРСУ НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНОЇ ПОСАДИ 

 

Таврійський християнський інститут оголошує конкурс на заміщення вакантної посади старшого викладача кафедри соціально-гуманітарних дисциплін для викладання навчальної дисципліни «Філософія» на 0,8 ставки.

Вимоги до претендентів на посаду старшого викладача:

1. Науковий ступінь та/або вчене звання, освітній ступінь магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста у галузі знань відповідно до профілю викладання.

2. Науково-педагогічний стаж – не менше 3 років. 

Для участі у конкурсі на вакантну посаду старшого викладача кафедри соціально-гуманітарних наук необхідно подати такі документи:

1. Заяву про участь у конкурсі, написану власноруч (Додаток 1); 

2. Автобіографію;  

3. Особовий листок з обліку кадрів; 

4. Два фото 3х4 см; 

5. Копії дипломів про вищу освіту та науковий ступінь, атестатів доцента, професора (за наявності);

6. Копію паспорта та ідентифікаційного коду;

7. Копію трудової книжки; 

8. Список наукових та навчально-методичних праць (Додаток 2);

9. Інформаційну довідку (Додаток 3);

10. Документи, що підтверджують підвищення кваліфікації за останні 5 років (дипломи, сертифікати, свідоцтва);

11. Згоду на обробку персональних даних (Додаток 4). 

Претендентом можуть бути надані й інші документи, що засвідчують його професійні якості.

Останній день подачі заяв та документів для участі у конкурсі на заміщення вакантної посади – 09.01.2023 року.

 

Заява

Згода на збір та обробку даних 

Інформаційна довідка

Список наукових та навчально-мктодичних праць