Для організації та проведення прийому на навчання до інституту в 2021 році затверджений такий склад Приймальної комісії:

Синій Валентин Сергійович, ректор інституту, голова приймальної комісії

Марюхно Наталія Миколаївна, старший викладач, завідувач голови приймальної комісії

Недзельський Костянтин Казимірович, завідувач кафедри соціально, гуманітарних дисциплін, кандидат філософських наук, професор, відповідальний секретар приймальної комісії

Лубенець Юлія Володимирівна, доктор теології, доцент, член приймальної комісії

 

Деркаченко Олег Анатолійович, проректор з навчально, виховної роботи, голова фахово атестаційної комісії

Рязанцева Тетяна Олександрівна, старший викладач, член фахово атестаційної комісії

Демченко Сергій Олексійович, член фахово атестаційної комісії

 

Андреєва Олена Валентинівна, старший викладач, голова апеляційної комісії

Городецький Микола Олександрович, бібліограф, член апеляційної комісії

 

Рябоконь Анастасія Євгеніївна, уповноважена особа організації та проведення прийому заяв в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО)

 

Наказ №1 “Про затвердження приймальної комісії”
Наказ №2 “Про затвердження фахово атестаційної комісії”
Наказ №3 “Про затвердження апеляційної комісії”