Відбулася зустріч студентів Таврійського християнського інституту  з гарантом освітньої програми

Відбулася зустріч студентів Таврійського християнського інституту з гарантом освітньої програми

Відбулася зустріч студентів Таврійського християнського інституту

з гарантом освітньої програми

За ініціативи студентського самоврядування 14 вересня 2023 року в інституті відбулася зустріч здобувачів освіти із новим гарантом освітньої програми – проректоркою з навчально-виховної роботи Світланою Филипчук.

Участь у зустрічі також взяла директорка центру забезпечення якості освіти Ольга Підлужна.

У ході зустрічі обговорено змістовне наповнення нинішньої освітньої програми. Так, здобувачі освіти висловили слушні зауваження щодо потреби оновлювати мету, програмні компетентності й компонент освітньо-професійної програми та їх логічну послідовність задля адекватних і своєчасних відповідей на виклики сучасних реалій в Україні та світі.

Гарант нової освітньої програми «Богослов’я» Світлана Филипчук презентувала здобувачам освіти проєкт нової освітньої програми, запропонувала долучитися до її обговорення й напрацювання пропозицій.

Проєктна група нової освітньої програми «Богослов’я» очікує плідної співпраці як із здобувачами освіти, так і з зовнішніми та внутрішніми стейкхолдерами.