Відбулося позачергове засідання Вченої ради

Відбулося позачергове засідання Вченої ради

27 травня відбулося позачергове засідання Вченої ради Таврійського християнського інституту. Ключовими питаннями розгляду стали ухвалення Правил прийому на навчання до ТХІ у новій редакції та затвердження проєкту освітньо-професійної програми «Богослов’я». 

На засіданні проректор з навчально-виховної роботи Ашихміна М. В. представила проєкт Правил прийому, який після обговорення одноголосно був підтриманий членами Вченої ради інституту.

Так, відповідно до нової редакції Правил прийому, у 2022 році вступники, які бажають здобути вищу освіту за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти за спеціальністю 041 «Богослов’я» у Таврійському християнському інституті подають до приймальної комісії заяву та мотиваційний лист.

Мотиваційний лист – це викладена вступником письмово у довільній формі інформація про його особисту зацікавленість у вступі на певну освітню програму (спеціальність, заклад освіти) та відповідні очікування, досягнення у навчанні та інших видах діяльності, власні сильні та слабкі сторони, до якого у разі необхідності вступником може бути додано (у тому числі в електронній формі) матеріали, що підтверджують викладену в листі інформацію.

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається 01 липня, а надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих до зарахування вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб на відкриті та фіксовані конкурсні пропозиції здійснюється не раніше 18:00 02 вересня (для вступу на перший курс на основі повної загальної середньої освіти за денною формою здобуття освіти).

Також на засіданні Вченої ради затверджено проєкт освітньо-професійної програми «Богослов’я», який розроблено робочою групою з урахуванням Стандарту вищої освіти зі спеціальності 041 «Богослов’я». Проєкт програми представив гарант програми Недзельський К. К., який акцентував увагу присутніх на тих змінах, які зазнав проєкт програми у порівнянні з освітньою програмою, ухваленою у 2021 році. У першу чергу зміни стосувалися формулювань загальних, спеціальних компетентностей та програмних результатів навчання, визначених відповідних Стандартом. Як наслідок, відбулися зміни у відповідностях програмних компетентностей компонентам освітньої програми та забезпеченні програмних результатів навчання відповідними компонентами освітньої програми.

Крім того, Недзельський К. К. зазначив, що протягом наступного місяця проєкт освітньої програми буде доступним до обговорення для усіх стейкголдерів та зацікавлених осіб. Проєкт програми розміщений на головній сторінці офіційного веб-сайту інституту за посиланням https://tci.org.ua/ Також усі бажаючі можуть внести свої зауваження та пропозиції, шляхом заповнення відповідної форми https://tci.org.ua/public_discussion/

У межах публічного обговорення проєкту освітньо-професійної програми заплановано також проведення 24 червня 2022 року онлайн зустрічі, яку зможуть відвідати зацікавленні особи. Посилання до підключення (Zoom) буде розміщено на офіційному веб-сайті ТХІ за 3 дні до дати проведення (розділ «Останні новини»).