Відбулося підсумкове засідання Вченої ради

Відбулося підсумкове засідання Вченої ради

15 липня відбулося заключне засідання Вченої ради Таврійського християнського інституту у 2021/22 навчальному році, під час якого підведено загальні підсумки звітного періоду, ухвалено ряд важливих рішень та затверджено відповідні Положення, що стосуються подальшого забезпечення діяльності навчального закладу, а також освітньо-професійну програму «Богослов’я».

Проректор з навчально-виховної роботи Ашихміна М. В. прозвітувала про результати навчальної діяльності інституту за 2021/22 навчальний рік. Окремо, проректор зупинилася на результатах академічної успішності студентів 1 курсу денної форми навчання. 

Завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, гарант програми Костянтин Недзельський прозвітував про результати громадського обговорення проєкту ОПП «Богослов’я» та корегування проєкту програми проектною групою. За підсумками проведеної роботи та обговорення окремих змін, затверджено освітньо-професійну програму «Богослов’я» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. 

Також, на засіданні Вченої ради затверджено перелік навчальних дисциплін, обраних студентами І та ІІІ курсу для вивчення у 2022/23 навчальному році, визнано результати підвищення кваліфікації окремих викладачів, затверджено ряд локальних положень, що стосуються забезпечення діяльності інституту.