Відкрита онлайн-лекція Віталія Сорокуна

Відкрита онлайн-лекція Віталія Сорокуна

З нагоди Міжнародного дня прав людини, кандидат юридичних наук, доцент кафедри міжнародного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Віталій Сорокун прочитав онлайн-лекцію на тему: «Міжнародно-правові стандарти права на свободу совісті та віросповідання».

Слухачами лекції виступили не лише студенти та викладачі Таврійського християнського інституту, але й представники Асоціації вчених-християн.

У межах проведення лекції Віталій Миколайович детально зупинився на розгляді положень ст. 9 (свобода думки, совісті і релігії) Європейської Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р. Окремим питанням лекції став розгляд ключових рішень Європейського суду з прав людини у справах, що безпосередньо стосуються гарантуванню та реалізації права на свободу сповідування релігії. 

Наприкінці зустрічі лектор відповів на питання присутніх слухачів.

Ректор інституту Валентин Синій зазначив, що з огляду на євроінтеграційну політику нашої держави, прочитана лекція є актуальною для формування у студентів комплексного бачення на еволюцію становлення та сутнісний зміст права на свободу думки, совісті та релігії. «Подібні лекції не лише розширюють наш освітянський світогляд, але й сприяють поглибленому розумінню змісту права на свободу совісті та релігії, що є важливим елементом у навчанні студентів за спеціальністю «Богослов’я», – зазначив Валентин Синій.

«До цього часу я знав про закріплення права на свободу світогляду та віросповідання лише у межах українського законодавства. Після прочитання лекції тепер я розумію, що право на свободу думки, совісті та релігії закріплюється Європейською конвенцією про захист прав людини та знаходить своє відображення у законодавстві багатьох європейських держав», – говорить студент 1 курсу Сергій Макушкін.