Питання вступної кампанії розглянуто на засіданні Вченої ради

Питання вступної кампанії розглянуто на засіданні Вченої ради

Питання вступної кампанії розглянуто на засіданні Вченої ради

 

20 квітня відбулося чергове засідання Вченої ради Таврійського християнського інституту, на якому розглянуто ключові питання вступної кампанії 2023 року, а також ухвалено рішення щодо реорганізації кафедри соціально-гуманітарних дисциплін.

 

Відповідальний секретар Приймальної комісії Тетяна Рязанцева представила до уваги членів Вченої ради Правила прийому на навчання для здобуття вищої освіти у Таврійському християнському інституті у 2023 році. Правилами прийому визначено порядок роботи Приймальної комісії, строки вступної кампанії (основний набір – з 03 липня по 31 серпня 2023 року; додатковий набір – з 11 вересня по 09 жовтня 2023 року), вимоги та критерії оцінювання мотиваційного листа, вартість навчання (8500 грн), а також інші положення, що стосуються вступної кампанії у поточному році.

Також на засіданні Вченої ради затверджено Положення про Приймальну комісію Таврійського християнського інституту, до складу якої входять наступні підрозділи: відбіркова комісія, предметна екзаменаційна комісія та апеляційна комісія. Відповідно до затвердженого Положення, на Приймальну комісію покладено завдання щодо забезпечення інформування вступників з питань прийому на навчання до інституту, організація прийому заяв та документів, координація діяльності структурних підрозділів з підготовки та проведення етапів вступної кампанії, консультування вступників, ухвалення рішення про зарахування студентів, а також інші завдання. Детальніше про роботу Приймальної комісії вступники можуть ознайомитися за наступним покликанням: приймальна комісія

Про реорганізацію кафедри соціально-гуманітарних дисциплін доповіла проректор з навчально-виховної роботи Марина Ашихміна, яка повідомила, що на засіданні Адміністративної ради Таврійського християнського інституту (протокол від 03 квітня 2023 року № 19) прийнято рішення щодо розгляду на засіданні Вченої ради питання про реорганізацію кафедри СГД шляхом її приєднання до кафедри богослов’я, у зв’язку з виробничою необхідністю та врахуванням того, що кафедра богослов’я є випусковою. Після представлення доповіді Вченою радою інституту ухвалено рішення про реорганізацію кафедри соціально-гуманітарних дисциплін шляхом її приєднання до кафедри богослов’я.