Проведено засідання Вченої ради ТХІ

Проведено засідання Вченої ради ТХІ

25 листопада проведено чергове засідання Вченої ради, на якому затверджено текст Офіційного звернення ТХІ щодо знищення та розграбування майна інституту військовослужбовцями Російської Федерації, План-графік підвищення кваліфікації керівного складу інституту у 2023 році, Положення про підготовку, подання, захист та зберігання курсових робіт.

Представляючи текст Офіційного звернення ТХІ щодо знищення та розграбування майна інституту військовослужбовцями Російської Федерації, ректор Валентин Синій зазначив, що після звільнення Херсону окремим працівникам вдалося потрапити на територію навчального закладу. Працівники констатували, що масштаби знищення та розграбування майна інституту виявилися колосальними. Зруйновано сучасний гуртожиток, інтерактивні навчальні аудиторії, адміністративний корпус, новітню типографію та бібліотеку Таврійського християнського інституту. Майже 30 тисяч примірників бібліотеки інституту були просто вивезені на смітник. Загарбниками викрадено все майно, яке становило хоч якусь матеріальну цінність.

Також на засідання Вченої ради затверджено План-графік підвищення кваліфікації керівного складу інституту на 2023 рік. Згідно затвердженого Плану-графіка та відповідно до п. 4.5. Положення про підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників Таврійського християнського інституту, протягом 2023 року підвищення кваліфікації в обсязі 3 кредитів ЄКТС має пройти проректор з навчально-виховної роботи Марина Ашихміна.

Окремо, на розгляд Вченої ради винесено обговорення та затвердження Положення про підготовку, подання, захист та зберігання курсових робіт у Таврійському християнському інституті, яке представила проректор з навчально-виховної роботи Марина Ашихміна. Положенням передбачено, що студенти виконують написання курсових робіт з навчальних дисциплін «Біблійна герменевтика» та «Систематичне богослов’я». Теми робіт мають відповідати завданням навчальних дисциплін, тісно пов’язуватися з метою освітньо-професійної програми «Богослов’я» та практичними реаліями сучасності. Виконані курсові роботи допускаються до захисту лише після обов’язкової перевірки робіт на плагіат. Відповідна перевірка здійснюється за допомогою програмного забезпечення у ТХІ на безкоштовній основі.

Бібліограф Микола Городецький представив на засіданні Вченої ради проєкт Положення про бібліотеку Таврійського християнського інституту. В цілому, члени Вченої ради погодилися з ключовими нормами Положення, проте, враховуючи особливості діючої структури та штатного розпису ТХІ, знищення російськими окупантами приміщення бібліотеки та майже 30 тисяч примірників, вирішено доопрацювати відповідний проєкт Положення та представити його на розгляд Вченої ради у 2023 році.