Проведено засідання навчального відділу

Проведено засідання навчального відділу

10 вересня відбулося підсумкове засідання навчального відділу Таврійського християнського інституту, присвячене початку освітнього процесу, який у поточному навчальному році розпочинається для студентів І курсу 15 вересня 2021 року.

На засіданні проректор із загальних питань Леонід Мацейка доповів про стан поселення студентів до гуртожитку інституту, оформлення читацьких квитків до бібліотеки, організацію харчування, безкоштовного та безперебійного доступу до мережі Інтернет та проведення інструктажів з техніки безпеки.

Проректор з навчально-виховної роботи Олег Деркаченко доповів присутнім про повну готовність навчального відділу до організації освітнього процесу. У своєму виступі проректор акцентував увагу викладацького складу на збережені у Таврійському християнському інституті принципів студентоцентрованого підходу у побудові освітнього простору, впровадженні під час реалізації освітніх компонентів програми принципів академічної доброчесності та формування м’яких навичок у студентів.

У свою чергу завідувачі предметних кафедр Костянтин Недзельський та Надія Ружина доповіли про завершення процесу розміщення оновлених робочих програм з усіх навчальних дисциплін на офіційному веб-сайті ТХІ. Таким чином, усі стейкхолдери, роботодавці та зацікавлені особи мають можливість їх вільного перегляду, що є складовою політики прозорості та публічності інституту.