Проведено чергове засідання  Вченої ради Таврійського християнського інституту

Проведено чергове засідання Вченої ради Таврійського християнського інституту

Проведено чергове засідання

Вченої ради Таврійського християнського інституту

16 лютого проведено чергове засідання Вченої ради Таврійського християнського інституту, на якому розглянуто питання освітньої та наукової діяльності інституту.

Начальниця навчально-виховного відділу Марина Ашихміна доповіла про підсумки навчання студентів у І семестрі 2023/24 навчального року. Так, серед здобувачів освіти, які навчаються на І курсі (денна форма навчання) немає студентів, які мають академічну заборгованість. Усі студенти склали заліки та екзамени, а середній бал по курсу становить 91 бал. Серед здобувачів освіти ІІ курсу (денна форма навчання) академічну заборгованість мають 3 студентів. В цілому, загальний бал по курсу становить 82 бала.

Проректор із загальних питань Леонід Мацейка представив до уваги членів Вченої ради матеріали щодо надання студентам ТХІ академічного стипендіального забезпечення. На підставі рішення стипендіальної комісії та відповідно до рейтингу навчальних досягнень здобувачів освіти (денна форма навчання) академічне стипендіальне забезпечення на ІІ семестр 2023/24 навчального року отримали 2 студентів І курсу та 6 студентів ІІ курсу.

Про стан підготовки до проведення Міжнародної науково-практичної конференції «Етнос, нація, громадянство: богословські, історичні та соціологічні ракурси» доповів проректор із наукової роботи Володимир Борщевич. Конференцію заплановано провести у м. Києві 17-18 травня із залученням науковців, викладачів, студентів та представників громадських організацій. На даний час триває робота із залученням доповідачів конференції та завершується робота над інформаційним листом наукового заходу.