Підсумки діяльності інституту у 2023/24 н. р.  розглянуто на засіданні Вченої ради

Підсумки діяльності інституту у 2023/24 н. р. розглянуто на засіданні Вченої ради

Підсумки діяльності інституту у 2023/24 н. р.

розглянуто на засіданні Вченої ради

28 червня проведено заключне засідання Вченої ради Таврійського християнського інституту у межах 2023/24 н. р., на якому підведено підсумки діяльності інституту у навчальному році.

На засіданні Вченої ради розглянуто звіт ректора Таврійського християнського інституту Валентина Синього про діяльність інституту у 2023/24 навчальному році.

Під час звіту керівник закладу зазначив, що на кінець навчального року ступінь бакалавра здобувають 28 студентів (13 осіб за денною формою навчання, 15 – за заочною).

У частині проведення наукової роботи Валентин Синій окремо відзначив проведення Міжнародної науково-практичної конференції «Етнос, нація, громадянство: богословські, філософські, історичні та соціологічні ракурси» (17-18 травня 2024 року, м. Київ), яка об’єднала представників освітянської спільноти, громадського сектору та військових капеланів.

Протягом звітного періоду також проведено відкриті лекції: «Вступ до біблійної апологетики» (лекторка – Сара Стівенсон); «Фундаменталістська концепція безпомилковості Біблії та її наслідки для інтерпретації звіту про створення в книзі Буття» (лектор – Юрій Марк); «Як бути з іншими релігіями» (лектор – Михайло Абакумов); «Богослов’я людям з інвалідністю» (лекторка – Наталія Цуркан); «Історичний огляд становлення педагогіки як науки» (лектор – Віталій Хромець); «Мова як чинник ідентифікації українських протестантів» (лекторка – Ліна Бородинська).

Також ректором інституту Валентином Синім відзначено, що 2023/24 н. р. став визначним для ТХІ у частині популяризації християнських цінностей через медіапростір. Так, протягом навчального року на офіційному YouTube каналі інституту опубліковано 4 подкасти: «Навіщо потрібна богословська освіта?»; «Прославлення чи музичні паузи?»; «Правильне vs неправильне богословʼя»; «Глибоке зростання в покликанні».

Підсумки організації освітнього процесу Таврійського християнського інституту у 2023/24 навчальному році представила начальниця навчально-виховного відділу Марина Ашихміна.

За результатами оцінювання знань встановлено 100% успішність студентів у поточному навчальному році. Загалом, успішність студентів протягом навчального року була стабільною та відзначена позитивною динамікою у ІІ семестрі. Кількість відмінників збільшилася на 6%, що свідчить про покращення рівня підготовки та мотивації студентів. Згідно з проведеним опитуванням, 90% студентів зазначили, що задоволені якістю дистанційного навчання. Основні виклики включали технічні проблеми та обмежений доступ до мережі Інтернет в окремих регіонах.

Також Марина Ашихміна зазначила, що протягом 2023/24 навчального року серед 13 здобувачів денної форми навчання проведено анонімне анкетування з метою оцінки якості викладання та визначення рейтингу викладачів. Результати опитування дозволили отримати зворотний зв’язок від студентів щодо різних аспектів навчального процесу та викладацької майстерності.

Наприкінці доповіді начальниця відділу представила попередній план роботи на наступний навчальний рік:

– підвищення кваліфікації викладачів та участь у конференціях регіонального та міжнародного рівня;

– залучення викладачів до нових дослідницьких проєктів та публікаційної активності;

– залучення молодих талановитих викладачів до складу інституту;

– оновлення матеріально-технічної бази та покращення соціальних гарантій для співробітників навчального закладу.

Також Марина Ашихміна представила Порядок супроводження документів про вищу освіту, який схвалено на засіданні Вченої ради.

Член Приймальної комісії ТХІ Ірина Казарян представили проєкт змін до Правил прийому на навчання для здобуття вищої освіти у Таврійському християнському інституті у 2024 році. Проєктом змін передбачено внесення активних посилань на накази Міністерства освіти і науки України, офіційну веб-сторінку інституту, електронний кабінет вступника та Закон України «Про вищу освіту». Також запропоновано доповнити Правила прийому на навчання останніми нововведеннями щодо порядку реєстрації заяв для участі у конкурсному відборі на навчання для здобуття вищої освіти та організації прийому на навчання до Таврійського християнського інституту та окремим розділом про конкурсний відбір.

Проректор з наукової роботи Володимир Борщевич доповів про стан підготовки збірника матеріалів за підсумками проведення Міжнародної науково-практичної конференції «Етнос, нація, громадянство: богословські, філософські, історичні та соціологічні ракурси».