Студенти інституту взяли участь у програмі академічної мобільності

Студенти інституту взяли участь у програмі академічної мобільності

У рамках програми академічної мобільності, потягом 04-10 серпня
5 студенток ТХІ, які навчаються за освітньо-професійною програмою
«Богослов’я», пройшли навчання у Міжнародному інституті TCM (Австрія)
за дисципліною «History of Christian Тheology-І», яку викладав професор з
історії християнської доктрини, доктор Otniel Bunaciu.

Це був перший іноземний досвід ТХІ з міжнародної академічної
мобільності студентів після отримання державної ліцензії за спеціальністю
041 «Богослов’я». Під час опанування навчальної дисципліни «History of
Christian Тheology-І» студентки отримали гарні знання з історії християнської
доктрини, мали можливість познайомитися з іншими студентами та
викладачами. В цілому, наші здобувачі впевнені, що набутий досвід
сприятиме їх подальшому навчанню та духовному формуванню.
Адміністрація Таврійського християнського інституту висловлює
вдячність керівництву та співробітникам Міжнародного інституту ТСМ за
теплий прийом та навчання студентів нашого інституту.