Триває громадське обговорення проєкту ОПП «Богослов’я»

Триває громадське обговорення проєкту ОПП «Богослов’я»

З метою забезпечення публічності та прозорості у діяльності Таврійського християнського інституту, врахування експертного досвіду та позитивних практик впровадження освітніх програм у навчальний процес, 24 червня відбулося обговорення проєкту ОП «Богослов’я» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти.

Участь в обговоренні взяли представники Ради опікунів, роботодавців, освітніх експертів, науково-педагогічні працівники вищих духовних навчальних закладів, а також керівництво, викладачі, студенти та випускники Таврійського християнського інституту. 

Проєкт програми представив гарант освітньо-професійної програми – Костянтин Недзельський, який зауважив на причини розробки нової програми, її особливості, мету та предметну область. Після представлення програми, відбулося її обговорення та внесення пропозицій.

Так, Ольга Романенко відмітила позитивним елементом програми наявність у ній таких дисциплін як «Шлюб та сім’я», «Християнські принципи розпорядження фінансами», «Менеджмент». Алла Нечипорук відзначила кількість виділених кредитів ЄКТС на вивчення Старого та Нового Завіту, а також висловила вдячність розробникам цих дисциплін, які у межах робочих навчальних програм передбачили огляд усіх книг Біблії.

Під час обговорення надано також і різні пропозиції з удосконалення проєкту ОП. Частина пропозицій стосувалася формулювання назв обов’язкових та вибіркових дисциплін. Так, Іван Кундеренко запропонував розглянути пропозицію щодо зміни назви таких навчальних дисциплін, як «Англійська мова», «Педагогіка», «Методика викладання курсів духовно-морального спрямування», «Євангельський рух в Україні». Геннадій Небескул також запропонував конкретизувати назву навчальної дисципліни «Психологія». У свою чергу, Денис Кондюк відмітив практикуючу назву дисципліни «Методика викладання курсів духовно-морального спрямування» і запропонував конкретизувати назви дисциплін «Старий Завіт», «Новий Завіт». Натомість Катерина Кузубова запропонувала розглянути можливість розробки та внесення до вибіркового блоку навчальної дисципліни «Культи та релігія». Після цього відбулося обговорення формулювання мети ОП, практичної та мовної складових освітньої програми, використання досвіду програм партнерських закладів та ЗВО України, які здійснюють підготовку на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти за спеціальністю 041 «Богослов’я».

Наприкінці зустрічі, ректор ТХІ Валентин Синій подякував усім стейкхолдерам, які активно та фахово долучилися до обговорення проєкту ОП. Надалі, озвучені пропозиції та зауваження будуть детально проаналізовані проектною групою, що створює додаткові можливості з посилення змісту освітньо-професійної програми.

В цілому, обговорення проєкту ОП «Богослов’я» триватиме ще протягом наступного тижня. Усі зацікавлені особи можуть ознайомитися з проєктом програми на головній сторінці офіційного веб-сайту ТХІ, а також внести свої зауваження та пропозиції, шляхом заповнення відповідної форми.