Статут

Склад керівних органів
Структура ЗВО
Ліцензія
Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються в ЗВО
Відомості про освітні програми, які реалізовуються ЗВО
Напрямки наукової та/або мистецької діяльності
Документи закладу, якими регулюється освітній процес
Щорічне оцінювання здобувачів ЗВО
Річний звіт про діяльність закладу освіту (щорічний звіт ректора)
Кошторис закладу та всі зміни до нього
Звіт про використання та надходження коштів
Штатний розпис
Результати моніторингу якості освіти
Щорічне оцінювання науково-педагогічних і педагогічних працівників ЗВО
Інформація про вакантні посади ЗВО та проведення конкурсу
Відомості про гуртожитки, вільні місця, розмір плати за проживання
Умови доступні закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами
Правила прийому до ЗВО
Вичерпний перелік (акредитованих та неакредитованих) освітніх програм з розподілом ліцензованих обсягів, за якими планується здійснювати набір у відповідному році вступної кампанії
Відомості про Приймальну комісію ЗВО та визначення повноважень у встановленному законодавством порядку
Програми вступних іспитів, вахових випробувань, співбесід тощо
Розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти
Рейтингові списки вступників
Рішення Приймальної комісії щодо надання рекомендацій на зарахування
Списки зарахованих (накази про зарахування) діяльності у сфері вищої освіти
Щорічний звіт про діяльність керівника закладу освіти