Положення про вчену раду ТХІ

Положення про підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників ТХІ

Положення про дистанційне навчання у ТХІ

Положення про запобігання та протидію булінгу у ТХІ

Положення про порядок реалізації студентами Таврійського християнського інституту права на вільний вибір навчальних дисциплін

Положення про розробку, затвердження та оновлення змісту робочих програм навчальних дисциплін

Порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників у Таврійському християнському інституті

Положення про атестацію науково-педагогічних працівників ТХІ

Положення про бібліотеку Таврійського християнського інституту

Положення про підготовку, подання, захист та зберігання курсових робіт

Положення про порядок перезарахування навчальних дисциплін та  визначення академічної різниці у Таврійському християнському інституті