Освітньо-професійна програма “Богослов’я”

Навчальний план 

Правила прийому до ТХІ у 2024 році

Навчальний план підготовки бакалавра 2021 р.

Статут

Відомості про самооцінювання освітньої програми Богослов’я Таврійського Християнського Інституту

Штатний розпис

Відомості щодо здійснення освітньої діяльності
Освітньо-професійна програма “Богословʼя” 2019 р.
Положення, що регулюють питання освітньої діяльності інституту

Матеріально-технічна база
Етичний кодекс ТХІ
Колективний договір ТХІ
Практична підготовка студентів
Меморандум про взаєморозуміння між Українським гуманітарним інститутом та ТХІ
Договір про співпрацю з Міжнародним інститутом ТСМ
Договір про співробітництво з кафедрою філософії та соціально-гуманітарних наук ХДУ
Договір про співпрацю з Ewangelikalną Wyższą Szkołą Teologiczną (м. Вроцлав, Польща)
Договір про співпрацю з Івано-Франківським національним технічним університетом нафти і газу

Список публікацій науково педагогічних працівників Таврійського християнського інституту 

Збірник доповідей Міжнародної науково практичної конференції 2022

Про конкурсний відбір на заміщення вакантних посад
Правила внутрішнього розпорядку
положення про студентське самоврядування
Положення про проєктні групи ТХІ
Положення про приймальну комісію
Положення про практику студентів
Положення про порядок оцінювання знань
Положення про порядок опитування студентів
Положення про освітній процес
Положення про оплату навчання
Положення про неформальну та інформальну освіту
Положення про екзаменаційну комісію
Положення про вільний вибір навчальних дисциплін
Положення про відрахування поновлення переведення
Положення про академічну мобільність
Положення про академічну доброчесність
Положення про вчену раду
Положення про духовно-виховну роботу
Положення про навчання людей з особливими потребами
Положення про разробку та реалізацію освітніх програм
План навчального процесу (заочне)
Рецензія 1
Рецензія 2
Рецензія 3
Рецензія 4
Рецензія 5
Форма зворотнього зв’язку
Анкета для викладачів
Анкета для роботодавців