Освітньо-професійна програма “Богослов’я”

Навчальний_план_2022_2023

Правила прийому до ТХІ у 2022 році (нова редакція).

Правила прийому до ТХІ у 2022 році

Розклад екзаменаційної сесії – 1 курс І семестр

Розклад екзаменаційної сесії – 1 курс ІІ семестр

Розклад навчальних занять

Навчальний план 2021-22 н.р.

Статут

Відомості про самооцінювання освітньої програми Богослов’я Таврійського Християнського Інституту

Штатний розпис

Ліцензований обсяг прийому абітурієнтів у 2019

Відомості щодо здійснення освітньої діяльності
Освітньо-професійна програма
Положення, що регулюють питання освітньої діяльності інституту
Кадровий склад
Матеріально-технічна база
Гуртожиток Таврійського християнського інституту
Етичний кодекс ТХІ
Колективний договір ТХІ
Практична підготовка студентів
Меморандум про взаєморозуміння між Українським гуманітарним інститутом та ТХІ
Договір про співпрацю з Міжнародним інститутом ТСМ
Договір про співробітництво з кафедрою філософії та соціально-гуманітарних наук ХДУ
Договір про співпрацю з Ewangelikalną Wyższą Szkołą Teologiczną (м. Вроцлав, Польща)
Договір про співпрацю з Івано-Франківським національним технічним університетом нафти і газу
Структура ТХІ
Список публікацій науково педагогічних працівників Таврійського християнського інституту 

Збірник_доповідей_Міжнародної_науково_практичної_конференції_2022

Про конкурсний відбір на заміщення вакантних посад
Правила внутрішнього розпорядку
положення про студентське самоврядування
Положення про проєктні групи ТХІ
Положення про приймальну комісію
Положення про практику студентів
Положення про порядок оцінювання знань
Положення про порядок опитування студентів
Положення про освітній процес
Положення про оплату навчання
Положення про неформальну та інформальну освіту
Положення про екзаменаційну комісію
Положення про вільний вибір навчальних дисциплін
Положення про відрахування поновлення переведення
Положення про академічну мобільність
Положення про академічну доброчесність
Положення про вчену раду
Положення про духовно-виховну роботу
Положення про навчання людей з особливими потребами
Положення про разробку та реалізацію освітніх програм
План навчального процесу (заочне)
Рецензія 1
Рецензія 2
Рецензія 3
Рецензія 4
Рецензія 5
Форма зворотнього зв’язку
Анкета для викладачів
Анкета для роботодавців